Thiết bị lọc bụi và xử lý khí thải kiểu ướt

  Hỗ trợ trực tuyến

  P. Kinh doanh

  Hotline:0908 622 208

  Email:congtytvt27@yahoo.com.vn

  P.Kỹ Thuật

  Hotline:0908 622 208

  Email:congtytvt27@yahoo.com.vn

Thiết bị lọc bụi và xử lý khí thải kiểu ướt

 • Liên hệ
 • 281
* Thông số kỹ thuật :        
 - Lưu Lượng : 1000 -Hàng trăm ngàn M3 / H.    
* Đặt tính :           
 -Lưu lượng khí cần xử lý được thiết kế theo hiện trường thực tế.
 -Được dùng các hóa chất , dung môi phản ứng hóa học với khí 
thải độc hại để cho ra môi trường không khí sạch.  
* Công Dụng :          
 -Được ứng dụng xử lý bụi dể cháy nổ , Các khí CO,CO2,H2S,
H2SO4,HCL,NOx…        
 -Được dùng rộng rải trong các nhà máy sản xuất phát sinh nhiều
khí thải độc hại cho môi trường.v.v.
Sản phẩm cùng loại